مدیران شرکت کیمیا پوشش

افشین ملکی

مدیر عامل

بهار مرجانی

مدیر داخلی

کیارش مرجانی

مدیر تبلیغات وبازاریابی

کیهان مرجانی

مدیر کنترل کیفیت

مریم گلچین

مدیر امور اداری

فرشید شاه ابراهیمی

مدیر فروش

برهان ملکی

مدیر تولید